Zakres Działalności:

1. Raporty z wykazywania zasobów złóż kopalin i złóż antropogenicznych
2. Wyceny złóż kopalin i złóż antropogenicznych na podstawie Polskiego Kodeksu Wyceny Złóż Kopalin POLVAL
3. Kształcenie w zakresie wykazywania zasobów złóż oraz wyceny złóż kopalin i złóż antropogenicznych
4. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów oraz uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych spotkaniach specjalistów z zakresu wykazywania zasobów i wyceny złóż
5. Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych projektach dotyczących wykazywania zasobów, wyceny złóż, gospodarki surowcami mineralnymi
6. Przyznawanie Certyfikatów Geologa Kompetentnego i Taksatora Złóż Kopalin oraz wnioskowanie do European Federation of Geologists o przyznanie tytułu Eurogeologa

Projekty