Zakres Działalności:

1. Raporty z wykazywania zasobów złóż kopalin i złóż antropogenicznych
2. Wyceny złóż kopalin i złóż antropogenicznych na podstawie Polskiego Kodeksu Wyceny Złóż Kopalin POLVAL
3. Kształcenie w zakresie wykazywania zasobów złóż oraz wyceny złóż kopalin i złóż antropogenicznych
4. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów oraz uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych spotkaniach specjalistów z zakresu wykazywania zasobów i wyceny złóż
5. Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych projektach dotyczących wykazywania zasobów, wyceny złóż, gospodarki surowcami mineralnymi
6. Przyznawanie Certyfikatów Geologa Kompetentnego i Taksatora Złóż Kopalin oraz wnioskowanie do European Federation of Geologists o przyznanie tytułu Eurogeologa

PROJEKTY

INFACT

 

 

Strona projektu

Notatka prasowa 1

Notatka prasowa 2

Notatka prasowa 3

Informacje o projekcie

Poster 1

Poster 2

Broszura

Biuletyn

PROJEKT INFACT –  XX SEMINARIUM z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń

Projekt INFACT – artykuł 2019

Poster_PL

BARIERY i OGRANICZENIA W POSZUKIWANIU ZŁÓŻ W EUROPIE – wyniki ankiety przeprowadzonej w ramach projektu INFACT

News

Krótki film

Broszura 1

Broszura 2

Broszura 3

Broszura 4

Broszura 5

INFACT Exploration Process Decision Tree

INFACT Final outreach event

(As you may know, we teamed-up with the project PACIFIC and the Natural History Museum in London to create an online event called Can mining make the world a greener place ?)