Szkolenie w zakresie rozumienia wycen nieruchomości położonych na złożach kopalin i/lub ze złożami (górnictwo podziemne i otworowe)”

Program szkolenia:

Oferta szkoleniowa – Kodeks POLVAL