Lista Geologów Kompetentnych (GK)

 1. SZAMAŁEK Krzysztof
 2. SOBCZYK Jacek
 3. GALOS Krzysztof
 4. SAŁUGA Piotr
 5. MAZUREK Sławomir
 6. PALCZEWSKI Marcin

Skład National Vetting Committee

 1. SZAMAŁEK Krzysztof (Przewodniczący)
 2. NIEĆ Marek
 3. SOBCZYK Jacek
 4. KOPACZ Michał
 5. PERA Krystian