Lista Geologów Kompetentnych (GK)

  1. SZAMAŁEK Krzysztof
  2. SOBCZYK Jacek
  3. GALOS Krzysztof
  4. SAŁUGA Piotr
  5. MAZUREK Sławomir
  6. PALCZEWSKI Marcin