Lista Geologów Kompetentnych (GK)

 1. SZAMAŁEK Krzysztof
 2. SOBCZYK Jacek
 3. GALOS Krzysztof
 4. SAŁUGA Piotr
 5. MAZUREK Sławomir
 6. PALCZEWSKI Marcin

Skład National Vetting Committee

 1. SZAMAŁEK Krzysztof (Przewodniczący)
 2. NIEĆ Marek
 3. SOBCZYK Jacek
 4. KOPACZ Michał
 5. PERA Krystian

 

Ścieżka do uzyskania tytułu Eurogeologa - prezentacja

Więcej informacji na temat procedury ubiegania się o tytuł Eurogeologa oraz odpowiednie formularze zgłoszeniowe znajdziesz na stronie Europejskiego Stowarzyszenia Geologów: https://eurgeoltitle.eu/application-procedure/

Pobierz

Taksator Złóż Kopalin – wymogi kwalifikacyjne i ścieżka dojścia - prezentacja

Pobierz