S T A T U T

Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin

 

Pobierz

K O D E K S E T Y K I

Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin

Pobierz

Walne Zebrania Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin

UCHWAŁY

VII Walnego Zebrania Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin  z dnia 21 listopada 2018 r.
Pobierz

UCHWAŁY

II Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin  z dnia 7 listopada 2019
Pobierz

Posiedzenia  Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin

UCHWAŁY 

z I Posiedzenia VII Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin w dniu 31 stycznia 2019 r.
Pobierz

UCHWAŁY

z II Posiedzenia VII Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin w dniu 4 kwietnia 2019 r.
Pobierz

 UCHWAŁY

z III Posiedzenia VII Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin w dniu 30 maja 2019 r.
Pobierz

UCHWAŁY

z IV Posiedzenia VII Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin w dniu 20 września i 26 września 2019 r.
Pobierz

UCHWAŁY

z V Posiedzenia VII Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin w dniu 25 listopada 2019 r.

 

Pobierz

UCHWAŁY

z VI Posiedzenia VII Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin w dniu 28 lutego 2020 r.

 

Pobierz

UCHWAŁY

z VII Posiedzenia VII Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin w dniu 11 maja 2020 r.

 

Pobierz

UCHWAŁY

z VIII Posiedzenia VII Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin w dniu 23 września 2020 r.

 

Pobierz

UCHWAŁY

z IX Posiedzenia VII Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin
w dniu 02 grudnia 2020 r.

 

Pobierz

UCHWAŁY

z X Posiedzenia VII Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin
w dniu 10 lutego 2021 r.

 

Pobierz

UCHWAŁY

z XI Posiedzenia VII Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin
w dniu 11 maja 2021 r.

 

Pobierz

UCHWAŁY

z XII Posiedzenia VII Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin
w dniu 23 czerwca 2021 r.

 

Pobierz

SPRAWOZDANIA

FINANSOWE

 

SPRAWOZDANIE

FINANSOWE

za okres obrotowy 2019.01.01 – 2019.12.31

 

Pobierz

SPRAWOZDANIE

FINANSOWE

za okres obrotowy 2020.01.01 – 2020.12.31

 

Pobierz

SPRAWOZDANIA

Z DZIAŁALNOŚCI

 

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin za rok 2019
Pobierz
SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin za rok 2020
Pobierz