S T A T U T

Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin

 

Pobierz

K O D E K S E T Y K I

Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin

Pobierz

Walne Zebrania Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin

UCHWAŁY

VII Walnego Zebrania Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin  z dnia 21 listopada 2018 r.
Pobierz

UCHWAŁY

II Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin  z dnia 7 listopada 2019
Pobierz

PROTOKÓŁ I UCHWAŁY

z VIII Walnego Zebrania
Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin z dnia 4 listopada 2021 r.
Pobierz

Posiedzenia  Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin

UCHWAŁY

z VI Posiedzenia VII Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin w dniu 28 lutego 2020 r.

 

Pobierz

UCHWAŁY

z VII Posiedzenia VII Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin w dniu 11 maja 2020 r.

 

Pobierz

UCHWAŁY

z VIII Posiedzenia VII Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin w dniu 23 września 2020 r.

 

Pobierz

UCHWAŁY

z IX Posiedzenia VII Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin
w dniu 02 grudnia 2020 r.

 

Pobierz

UCHWAŁY

z X Posiedzenia VII Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin
w dniu 10 lutego 2021 r.

 

Pobierz

UCHWAŁY

z XI Posiedzenia VII Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin
w dniu 11 maja 2021 r.

 

Pobierz

UCHWAŁY

z XII Posiedzenia VII Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin
w dniu 23 czerwca 2021 r.

 

Pobierz

UCHWAŁY

z XIII Posiedzenia VII Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin
w dniu 30 września 2021 r.

 

Pobierz

UCHWAŁY

z I Posiedzenia VIII Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin
w dniu 12 listopada 2021 r.

 

Pobierz

UCHWAŁY

z II Posiedzenia VIII Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin
w dniu 30 listopada 2021 r.

 

Pobierz

UCHWAŁA

VIII Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin
w dniu 4 lutego 2022 r.

 

Pobierz

UCHWAŁA

VIII Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin
w dniu 6 maja 2022 r.

 

Pobierz

UCHWAŁA

VIII Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin
z dnia 3 czerwca 2022 r.

 

Pobierz

UCHWAŁA

VIII Kadencji Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin
z dnia 5 września 2022 r.

 

Pobierz

UCHWAŁY

VIII Kadencji Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin
z dnia 7 listopada 2022 r.

 

Pobierz

UCHWAŁA

VIII Kadencji Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin
z dnia 9 stycznia 2023 r.

 

Pobierz

UCHWAŁA

VIII Kadencji Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin
z dnia 6 marzec 2023 r.

 

Pobierz

UCHWAŁA

VIII Kadencji Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin
z dnia 19 czerwca 2023 r.

 

Pobierz

UCHWAŁA

VIII Kadencji Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin
z dnia 30 czerwca 2023 r.

 

Pobierz

UCHWAŁA

VIII Kadencji Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin
z dnia 30 czerwca 2023 r.

 

Pobierz

UCHWAŁA

VIII Kadencji Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin
z dnia 30 czerwca 2023 r.

 

Pobierz

UCHWAŁA

VIII Kadencji Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin
z dnia 20 sierpnia 2023 r.

 

Pobierz

UCHWAŁY

VIII Kadencji Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin
z dnia 11 września 2023 r.

 

Pobierz

UCHWAŁA

VIII Kadencji Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin
z dnia 5 lutego 2024 r.

 

Pobierz

UCHWAŁY

VIII Kadencji Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin
z dnia 8 kwietnia 2024 r.

 

Pobierz

SPRAWOZDANIA

FINANSOWE

 

SPRAWOZDANIE

FINANSOWE

za okres obrotowy 2019.01.01 – 2019.12.31

 

Pobierz

SPRAWOZDANIE

FINANSOWE

za okres obrotowy 2020.01.01 – 2020.12.31

 

Pobierz

SPRAWOZDANIE

FINANSOWE

za okres obrotowy 2021.01.01 – 2021.12.31

 

Pobierz

SPRAWOZDANIE

FINANSOWE

za okres obrotowy 2022.01.01 – 2022.12.31

 

Pobierz

SPRAWOZDANIE

FINANSOWE

za okres obrotowy 2023.01.01 – 2023.12.31

 

Pobierz

SPRAWOZDANIA

Z DZIAŁALNOŚCI

 

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin za rok 2019
Pobierz
SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin za rok 2020
Pobierz
SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
Siódmego Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin (lata 2018-2021)
Pobierz
SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin za rok 2021
Pobierz
SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin za rok 2022
Pobierz