S T A T U T

Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin

Pobierz

K O D E K S E T Y K I

Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin

Pobierz

Projekty i Sprawozdania

Sprawozdanie z Działalności Czwartego Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin (kadencja 2012-2014)

Download
 
Protokół z V Walnego Zebrania Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin (06.11.2014 r.)

Download
 
Protokół z II Posiedzenia Piątego Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin (18.12.2014 r.)

Download
 
Protokół z II Posiedzenia Piątego Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin (14.05.2015 r.)

Download