KODEKS WYCENY ZŁÓŻ KOPALIN
(Kodeks POLVAL)

opracowany
przez
Specjalną Komisję

Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin
ds.
Opracowania Kodeksu POLVAL

Pobierz

Lista Taksatorów Złóż Kopalin (TZK)

 1. BYRSKA-RĄPAŁA Alicja, TZK011
 2. GALOS Krzysztof, TZK012
 3. GLAPA Wojciech, TZK013
 4. KAMYK Jarosław, TZK014
 5. KULCZYCKA Joanna, TZK015
 6. LEWICKA Ewa, TZK016
 7. MAZUREK Sławomir, TZK017
 8. PIETKIEWICZ Paweł, TZK018
 9. SADECKI Zbigniew, TZK019
 10. SAŁUGA Piotr W., TZK020
 11. śp. SMAKOWSKI Tadeusz, TZK021
 12. SOBCZYK Eugeniusz J., TZK022
 13. śp. STRZELSKA-SMAKOWSKA Bożena, TZK023
 14. SZLUGAJ Jarosław, TZK024
 15. UBERMAN Robert, TZK025
 16. UBERMAN Ryszard, TZK026
 17. WIRTH Herbert, TZK027
 18. KOPACZ Michał, TZK029
 19. NAWORYTA Wojciech, TZK030
 20. DUDEK Michał, TZK031

 

POLVAL Code - English version

Download