Władze

Walne Zebranie

Kompetencje Walnego Zebrania

 • Określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia

 • Uchwalanie zmian Statutu

 • Rozpatrywanie odwołań w przypadkach przewidzianych Statutem

 • Przyznawanie Członkostwa Honorowego

 • Rozpatrywanie Sprawozdań kadencyjnych Władz Stowarzyszenia i udzielanie członkom Władz Stowarzyszenia absolutoroium

 • Wybór członków kadencyjnych Władz Stowarzyszenia

 • Powoływanie Komisji Egzaminacyjnej

 • Ustalanie wysokości składek członkowskich

 • Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia

 • Podejmowanie uchwały w sprawie przystąpienia do krajowych lub zagranicznych organizacji o pokrewnym profilu działania

 • Podejmowanie uchwały w sprawie nawiązywania współpracy z organizacjami zagranicznymi

 • Podejmowanie uchwały w innych sprawach przewidzianych statutem

Zarząd

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin

Prezes Zarządu ROBERT UBERMAN

Członek Zarządu – Wiceprezes SŁAWOMIR MAZUREK

Członek Zarządu – Skarbnik ALICJA KOT-NIEWIADOMSKA

Członek Zarządu – Sekretarz ALICJA BYRSKA-RĄPAŁA

Członek Zarządu – Przewodniczący Sekcji Geologów Kompetentnych KRZYSZTOF GALOS

Członek Zarządu – Przewodniczący Sekcji Taksatorów PAWEŁ PIETKIEWICZ

Członek Zarządu JOANNA KULCZYCKA

 

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej WOJCIECH GLAPA

Członek Komisji Rewizyjnej MICHAŁ DUDEK

Członek Komisji Rewizyjnej HUBERT CZERW

 

Komisja Egzaminacyjna

Komisja Egzaminacyjna:

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej KRZYSZTOF SZAMAŁEK

Członek Komisji Egzaminacyjnej – Sekretarz MICHAŁ KOPACZ

Członek Komisji Egzaminacyjnej MAREK NIEĆ

Członek Komisji Egzaminacyjnej KRYSTIAN PERA

 

Komisja Etyki

Komisja Etyki:

Przewodniczący Komisji Etyki WOJCIECH NAWORYTA

Członek Komisji Etyki EWA LEWICKA

Członek Komisji Etyki MARIUSZ KRZAK