W dniach 22-30 marca Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin przeprowadziło cykl trzech webinariów dla sektora wydobywczego pt. „Gospodarka o obiegu zamkniętym w branży wydobywczej – strategie, praktyki i zasady monitorowania”. Spotkania odbyły się w ramach projektu oto-GOZ, realizowanego przy udziale Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Celem ich było zapoznanie przedstawicieli branży z propozycjami projektowanych wskaźników oceny transformacji w kierunku GOZ i zebranie opinii poprzez udział w dyskusjach oraz wypełnienie ankiety. W ramach serii odbyły się trzy webinaria, z których każde dotyczyło wybranych sektorów górniczych: górnictwa skalnego, rud metali oraz surowców energetycznych. Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 80 osób. Wśród prelegentów byli zarówno członkowie PSWZK, jak również przedstawiciele branży wydobywczej współpracujący z PSWZK. Odzew branży na propozycje wprowadzenia wskaźników GOZ był pozytywny, czego wyraz dali uczestnicy w dyskusjach i wynikach przeprowadzonych ankiet. Uczestnicy wskazali na różnorodność zagadnień związanych z omawianą problematyką w różnych warunkach przemysłu wydobywczego oraz na rolę Kodeksu POLVAL w kompleksowym zarządzaniu wartością złóż i całego górotworu.

Prelegentom i uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywny udział.

Poniżej – prezentowane wystąpienia:

Surowce skalne_W.Glapa

Surowce skalne_W. Naworyta

Surowce energetyczne_M. Dziamara

Surowce energetyczne_ S.Mazurek

Rudy metali_K. Szamałek

Rudy metali_H. Czerw