ENGIE

ENGIE_opis projektu Strona projektu ENGIE_poster ENGIE_broszura 1 ENGIE_broszura 2 ENGIE_Małopolska Noc Naukowców 2020  ...

ROBOMINERS

 Strona projektu ROBOMINERS – opis projektu ROBOMINERS_relacja prasowa_1 ROBOMINERS_relacja prasowa_2 ROBOMINERS_poster ROBOMINERS_Konferencja Aktualia i perspektywy…2019 ROBOMINERS_30th Conference The Present and Future of the Mining and Geology 2019...

SZKOLENIE

„Szkolenie w zakresie rozumienia wycen nieruchomości położonych na złożach kopalin i/lub ze złożami (górnictwo podziemne i otworowe)” Program szkolenia: Oferta szkoleniowa – Kodeks...

INFACT

    Strona projektu Notatka prasowa 1 Notatka prasowa 2 Notatka prasowa 3 Informacje o projekcie Poster 1 Poster 2 Broszura Biuletyn PROJEKT INFACT –  XX SEMINARIUM z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi...