W dniach 28-29 maja 2021 odbyło się IV Seminarium Barbórkowe Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych. Podczas wydarzenia Prezes PSWZK dr Robert Uberman wygłosił prezentację dotyczącą Kodeksu POLVAL oraz podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy powyższymi Stowarzyszeniami.

Prezentacja Polval