20 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie Taksatorów Złóż Kopalin i innych członków PSWZK zainteresowanych tematyką wyceny złóż. Tematem przewodnim była dyskusja nad obszarami Kodeksu POLVAL wymagającymi aktualizacji. Pierwszą część dyskusji prowadził dr hab. inż. Piotr Saługa – redaktor Kodeksu.
Jego prezentacja jest dostępna pod linkiem:
Prezentacja -> Kodeks Wyceny Złóż Kopalin POLVAL – kierunki modyfikacji
Druga część miała już charakter wolnej dyskusji. Spotkaniu towarzyszyło wino i przekąski serwowane przez obsługę hotelu Puro w Krakowie.
Kilka zdjęć w załączeniu: