W ostatnim czasie Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin mocno angażuje się w działalność szkoleniową adresowaną do różnych instytucji. W dniach 23 i 28 czerwca 2023 przeprowadzono szkolenie w Warszawie, które adresowane było do pracowników Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Szkolenie pt. „Aspekty ekonomiczne w projektach geologiczno-górniczych”, obejmowało następujące zagadnienia:

  • prognozowanie warunków ekonomicznych prowadzenia eksploatacji złóż,
  • praktyki uwzględniania kwestii ekonomicznych w PZZ i decyzjach geologiczno-inwestycyjnych,
  • wycena wartości opłat z tytułu użytkowania górniczego,
  • koszty likwidacji zakładu górniczego oraz kompensaty szkód środowiskowych.

Prowadzącymi szkolenie byli: dr Robert Uberman oraz dr hab. inż. Wojciech Naworyta.

Kolejne szkolenie zorganizowane zostało w dniach 8-9 września w Kielcach na zlecenie Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Zakres tematyczny szkolenia obejmował aspekty dotyczące:

  • wyceny złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą – pułapki podejścia porównawczego,
  • nowelizacji systemu planowania przestrzennego w kontekście wartości nieruchomości.

Prowadzącym szkolenie był: dr Robert Uberman.