Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin otrzymało podziękowania za udział w zbiórce pieniężnej „Pomoc dla Ukrainy”, realizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Geologów Górniczych (pliki w załączeniu).

PSGG podziękowanie za Pomoc Ukrainie RU

Dnipro dziękuje Wam