Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin pragnie złożyć wyrazy głębokiego współczucia Synowi śp. Prof. Ryszarda Ubermana – Robertowi Ubermanowi, Prezesowi PSWZK.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora. Nie znajdujemy odpowiednich słów, aby opisać nasze współczucie. Odszedł od nas wspaniały uczony związany z Akademią Górniczo-Hutniczą, a w ostatnich latach z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Profesor reprezentował wysoki poziom kultury, był osobą życzliwą i darzoną przez wszystkich sympatią. Zdajemy sobie sprawę, jak wspaniała relacja łączyła Prezesa PSWZK z Ojcem, dlatego chcemy przesłać nasze wyrazy otuchy i wsparcia w tych trudnych chwilach.

Zarząd PSWZK