Szanowni Państwo,

GRI – the Global Reporting Initiative – jedna z trzech wiodących organizacji zajmujących się ustanawianiem standardów raportowania tzw. ESG, czyli niefinansowych związanych ze zrównoważonym rozwojem wyników przedsiębiorstw, ogłosiła projekt standardu dotyczącego górnictwa. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://www.globalreporting.org/standards/standards-development/sector-standard-project-for-mining/.

PSWZK planuje zająć oficjalne stanowisko w ww. sprawie. Ponieważ konsultacje odbywają się poprzez odpowiedni kwestionariusz prosimy tych członków stowarzyszenia, którzy czują się kompetentni do zabrania głosu, o propozycję komentarzy do poszczególnych, wybranych przez siebie punktów kwestionariusza. Komentarze prosimy wysyłać na adres: biuro@polval.org.pl.

Link do kwestionariusza: https://r1.dotdigital-pages.com/p/4J5-13KG/gri-sector-standard-project-for-mining?pfredir=1