Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin ma przyjemność organizować cykl 3 webinariów w ramach programu: „Gospodarka o obiegu zamkniętym w branży wydobywczej –
– strategie, praktyki i zasady monitorowania”. Będą one dotyczyć odpowiednio: górnictwa  rud metali,  surowców skalnych oraz surowców energetycznych i odbędą się w następujących terminach:

22.03.2021 14.30-16.30 – rudy metali,
29.03.2021 14.30 – 16.30 – surowce skalne,
30.03.2021 14.30 – 16.30 – surowce energetyczne.

Będą one prowadzone przez naszych członków, z udziałem Gości z zewnątrz.
Uczestnictwo polega na zalogowaniu się na odpowiedni portal – linki dostępne są w zaproszeniach.

Mam nadzieję, że wobec faktu, że pandemia przerwała tradycję spotkań ten cykl będzie okazją do odnowienia znajomości, oczywiście na kanwie ciekawych, merytorycznych tematów.

Licząc na Państwa uczestnictwo,
pozostaję z uszanowaniem,

Robert Uberman – Prezes Zarządu PSWKZ

Zaproszenie_Rudy metali

Zaproszenie – Surowce Skalne

Zaproszenie_Energetyczne