PSWZK rekomenduje uczestnictwo w webinarium „Innovative solutions for sustainable mineral exploration”, jako rozszerzającym horyzonty wyceny złóż kopalin. Spotkanie odbędzie się 30 września w godzinach 16.00-17.30.