Komisja Egzaminacyjna Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin uprzejmie zawiadamia, iż w kwietniu 2021 roku planowane jest przeprowadzenie kolejnego egzaminu na zdobycie tytułu zawodowego geologa kompetentnego oraz taksatora złóż kopalin. Kandydaci proszeni są o przesłanie wymaganych dokumentów w formie elektronicznej na adres biuro@polval.org.pl, w terminie do 28 lutego 2021 r.

Data egzaminu zostanie ustalona w późniejszym terminie.

Wymagania dla kandydatów do egzaminu zamieszczone są na stronie Stowarzyszenia:

EGZAMIN-NA-GEOLOGA-KOMPETENTNEGO wersja ostateczna

EGZAMIN-NA-TAKSATORA-ZLOZ-KOPALIN wersja ostateczna

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej

Prof. dr hab. Krzysztof Szamałek