Dofinansowanie udziału w konferencjach

Drogie Koleżanki i Koledzy, W celu popularyzowanie dorobku Stowarzyszenia, w szczególności kodeksu POLVAL oraz prac na Kodeksem Wykazywania Zasobów Zarząd Stowarzyszenia postanowił przeznaczyć pewną pulę środków na dofinansowanie działań podejmowanych...

Stowarzyszenie w Rytrze

Członkowie POLVAL aktywnie uczestniczyli w XXVII KONFERENCJI „AKTUALIA I PERSPEKTYWY GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI” organizowanej przez IGSMiE PAN. W ramach specjalnej sesji dot. wyceny złóż referaty wygłosili: Ryszard i Robert Uberman, Alicja Kot-Niewiadomska,...

POLVAL laureatem nagrody Ministra Ochrony Środowiska I Stopnia

Prezes Krzysztof Galos odebrał nagrodę I stopnia w konkursie Ministra Środowiska Geologia 2016 w kategorii przemysł za: „Wypracowanie i wdrożenie zasad wyceny złóż kopalin w Polsce jako przykład zastosowania geologii w procesach inwestycyjnych. Standard wyceny...

Zakończenie prac nad rozszerzoną i uaktualnioną wersją standardu V.7. pod nową nazwą „Wycena nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin objętych własnością nieruchomości gruntowej”.

Grupa ekspertów należących do PFRSM (Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych) i PSWZK (Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin) zakończyła 17 września 2015 r. pracę nad rozszerzoną i uaktualnioną wersją standardu V.7. pod nową nazwą "Wycena...