XXVIII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych odbyła się w Kielcach w dniach 20 – 21 września 2019 roku, gdzie  Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin (Robert Uberman,  Krzysztof Galos, Krzysztof Szamałek, Wojciech Glapa, Paweł Pietkiewicz, Alicja Byrska-Rąpała, Wojciech Naworyta) brali czynny udział.

Kilka zdjęć w załączeniu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Zapraszamy do zapoznania się z  ramowym programem konferencji.