W dniu 20 lutego 2019 r. Komisja Egzaminacyjna Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Wartości Złóż Kopalin przeprowadziła postępowanie egzaminacyjne kandydatów na GEOLOGA KOMPETENTNEGO (2 osoby) oraz TAKSATORA ZŁÓŻ KOPALIN (1 osoba). Komisja Egzaminacyjna w składzie prof. dr hab. Krzysztof Szamałek – przewodniczący, prof. dr hab.inż. Marek Nieć, dr hab. Krystian Pera, dr hab. inż. Michał Kopacz – sekretarz stwierdza, że do egzaminu przystąpiły następujące osoby: Piotr Saługa, Wojciech Naworyta, Krzysztof Galos.
Po przeprowadzeniu dwustopniowego egzaminu (zgodnie z zasadami ogłoszonymi na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin) Komisja stwierdza, że Piotr Saługa oraz Krzysztof Galos uzyskali tytuł GEOLOGA KOMPETENTNEGO, zaś Wojciech Naworyta tytuł TAKSATORA ZŁÓŻ KOPALIN.
O kolejnym terminie postępowania egzaminacyjnego komisja poinformuje za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia.