Uprzejmie informuję, że kolejny termin egzaminów na Taksatora Złóż Kopalin i Geologa Kompetentnego wyznaczono na 31 maja 2019 r. w Krakowie. Szczegóły poda w odpowiednim komunikacie przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej.