Szanowni  Koleżanki i Koledzy,

na stronie internetowej PSWZK w zakładce „Dokumenty organizacyjne” zostały umieszczone sprawozdania za 2019 rok:

  • SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin za 2019;
  • SPRAWOZDANIE FINANSOWE  za okres obrotowy 2019.01.01 – 2019.12.31.