Szanowni  Koleżanki i Koledzy,

na stronie internetowej PSWZK w zakładce „Dokumenty organizacyjne” zostały umieszczone sprawozdania za 2020 rok:

  • SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin za 2020;
  • SPRAWOZDANIE FINANSOWE  za okres obrotowy 2020.01.01 – 2020.12.31.