2 października 2019 r. odbyło się spotkanie Taksatorów Złóż Kopalin i innych członków PSWZK zainteresowanych tematyką wyceny złóż, gdzie honorowym gościem był Vice-Prezydent EFG, dr Michael Neumann.

Program

Pierwsza część spotkania:

  1. Prezentacja dotycząca działalności EFG i wiodących zagadnień dotyczących Competent Person i PERC, którą wygłosił  dr Michael Neumann.
  2. Prezentacja Wiceprezesa Zarządu  Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin dr hab. inż.  Krzysztofa Galosa na temat działalności stowarzyszenia.

Druga część miała już charakter wolnej dyskusji. Spotkaniu towarzyszyło wino i przekąski serwowane przez obsługę hotelu Puro w Krakowie.
Kilka zdjęć w załączeniu:

: