30 maja 2019 r. odbyło się spotkanie Taksatorów Złóż Kopalin i innych członków PSWZK zainteresowanych tematyką wyceny złóż. Tematem przewodnim była kwestia wykazywania zasobów złóż (JORC Code). Pierwszą część dyskusji prowadził dr hab. inż. Eugeniusz Jacek Sobczyk  (European Geologist, Title No.: 1239)  wraz z  prof. dr hab. inż. Markiem Nieciem.
Druga część miała już charakter wolnej dyskusji. Spotkaniu towarzyszyło wino i przekąski serwowane przez obsługę hotelu Puro w Krakowie.
Kilka zdjęć w załączeniu: