W dniu 2 czerwca 2015 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się prezentacja raportu „Geology for Society” przygotowanego przez Geological Society of London we współpracy w European Federation of Geologists (EFG) oraz stowarzyszeniami narodowymi należącymi do EFG. Raport ten do tej pory został przygotowany w 14 wersjach językowych, w tym także w języku polskim (za przygotowanie wersji polskojęzycznej było odpowiedzialne Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin). W spotkaniu wzięli udział niektórzy członkowie Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele właściwych Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej, przedstawiciele władz EFG oraz stowarzyszeń narodowych należących do EFG. Raport „Geologia dla Społeczeństwa” jest dostępny tutaj, a informacja prasowa dotycząca prezentacji raportu – tutaj. W przyszłości treść raportu będzie propagowana przez EFG na forum międzynarodowym, a przez PSWZK na forum krajowym.