Prezes Krzysztof Galos odebrał nagrodę I stopnia w konkursie Ministra Środowiska Geologia 2016 w kategorii przemysł za: „Wypracowanie i wdrożenie zasad wyceny złóż kopalin w Polsce jako przykład zastosowania geologii w procesach inwestycyjnych. Standard wyceny nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin objętymi własnością nieruchomości gruntowej”. Bardzo się cieszymy.

Dyplom: Nagroda Geologia 2016