Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin zaprasza na  „Szkolenie w zakresie rozumienia wycen nieruchomości położonych na złożach kopalin i/lub ze złożami (górnictwo podziemne i otworowe)” .
Zainteresowanych  prosimy o kontakt bezpośredni: biuro@polval.org.pl
Szczegółowy program  szkolenia mogą Państwo znaleźć w zakładce Działalność.