„PSWZK było reprezentowane na IV Kongresie Nauk Sądowych (https://www.4kongres.pl/nk), który odbył się w Warszawie, 23 listopada 2019 r. Wielu naszych członków jest na stałe zarejestrowanych jako biegli przy szeregu sądów lub występują jako tzw. biegli ad hoc, którzy są wyznaczani do konkretnych spraw. Jest to istotny aspekt działalności PSWZK. W naszym imieniu, w panelu prezentującym dorobek kilkunastu organizacji zrzeszających biegłych sądowych, wystąpił prof. Krzysztof Szamałek.  W wydarzeniu uczestniczyli także inni członkowie naszego Stowarzyszenia m.in. dr Michał Dudek i dr Sławomir Mazurek. Była to dobra okazja do interdyscyplinarnej wymiany poglądów i doświadczeń. Kolegom dziękujemy za aktywny udział. Warty podkreślenia jest fakt, że inicjatywa uczestnictwa w tym wydarzeniu wyszła od dr M. Dudka – na dzień dzisiejszy najmłodszego stażem członka PSWZK.

Zachęcamy do zapoznania się z działalnością PSWZK: Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin