W dniu 18 grudnia 2014 r. odbyło się w Krakowie pierwsze posiedzenie Piątego Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin. W pierwszej kolejności przystąpiono do ukonstytuowania się Zarządu PSWZK. W wyborach jawnych na Wiceprezesa Zarządu wybrano Piotra Saługę, na Skarbnika – Wojciecha Naworytę, an Sekretarza – Alicję Byrską-Rąpałę. Następnie ustalono najważniejsze elementy programu działania Zarządu na obecną kadencję, w tym:

Kontynuowanie współpracy z Polską Federacją Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w zakresie wypracowania standardu wyceny nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin;
Nowelizację Kodeksu Wyceny Złóż Kopalin POLVAL;
Opracowanie Kodeksu Wykazywania Zasobów Złóż (na bazie wytycznych CRIRSCO), ściśle powiązanego z Kodeksem POLVAL;
Udział w projektach HORIZON2020 w ramach współpracy z European Federation of Geologists.

Omówiono także sprawy związane z kosztami funkcjonowania Stowarzyszenia, a także wstępnie zaproponowano powołanie w ramach Stowarzyszenia tzw. specjalistycznych ekspertów spośród członków Stowarzyszenia, którzy obecnie nie mogą ubiegać się o tytuł Taksatora Złóż Kopalin, Geologa Kompetentnego czy Eurogeologa.