Komisja Egzaminacyjna Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin uprzejmie zawiadamia, iż egzamin na zdobycie tytułu zawodowego geologa kompetentnego odbędzie się dniu 20.02.2019 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej (wejście przez sekretariat) w siedzibie Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia PAN w Krakowie, przy ul. Józefa Wybickiego 7A. Będzie to 1-a część egzaminu – ustna. Również na tym posiedzeniu kandydaci dostaną tematy do samodzielnego opracowania w ramach części drugiej – otrzymają dwa tygodnie czasu na przygotowanie zadania i przesłanie do Komisji Egzaminacyjnej.
Kandydaci proszeni są o przesłanie wymaganych dokumentów w formie elektronicznej na adres przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej:
krzysztof.szamalek@uw.edu.pl
w terminie do 16-ego lutego br. Wymogi w tym zakresie zostały podane w ogłoszeniu z dnia 16 grudnia 2018 r.

Wymogi do uzyskania uprawnień Geologa Kompetentnego

oraz

Wymogi do uzyskania uprawnień TZK

Życzymy sukcesu