Komisja Egzaminacyjna Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin uprzejmie zawiadamia, iż egzamin na zdobycie tytułu zawodowego geologa kompetentnego oraz taksatora złóż kopalin odbędzie się dniu 31 maja 2019 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej (wejście przez sekretariat) w siedzibie Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, ul. Józefa Wybickiego 7A. Egzamin ustny składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Kandydaci proszeni są o przesłanie wymaganych dokumentów w formie elektronicznej na adres przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej prof. dr hab. Krzysztofa Szamałka: krzysztof.szamalek@uw.edu.pl, w terminie do 20 maja 2019r.
Wymagania dla kandydatów do egzaminu zamieszczone są na stronie stowarzyszenia:
http://polval.org.pl/wp-content/uploads/2018/12/EGZAMIN-NA-GEOLOGA-KOMPETENTNEGO-wersja-ostateczna.pdf
http://polval.org.pl/wymogi-do-uzyskania-uprawnien-tzk/

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
Prof. dr hab. Krzysztof Szamałek