Grupa ekspertów należących do PFRSM (Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych) i PSWZK (Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin) zakończyła 17 września 2015 r. pracę nad rozszerzoną i uaktualnioną wersją standardu V.7. pod nową nazwą „Wycena nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin objętych własnością nieruchomości gruntowej”. Celem prac było uwzględnienie wiedzy i doświadczeń profesjonalistów i naukowców należących do obu tych organizacji w celu dostarczenia zainteresowanym wiarygodnej platformy metodologicznej pozwalających na wycenę i interpretację wyników takich nieruchomości. Z zakresu wyłączono złoża kopalin objęte Własnością Górniczą Skarbu Państwa, których wycena musi zostać uregulowana oddzielnie oraz niektóre inne kategorie aktywów geologiczno-górniczych.

 

Z ramienia PSWZK w pracach udział wzięli:

K. Galos, 

P. Pietkiewicz

P. Saługa

K. Szamałek

R. Uberman.